Tien tips om de beste afgestudeerden eruit te pikken

Tien tips om de beste afgestudeerden eruit te pikken

Lees het volledige artikel - Reacties { 0 }

Het gevaar van netto loon afspraken

Veel werknemers en werkgevers spreken liever een nettoloon af dan een brutoloon. De reden hiervoor is dat de werknemer precies weet welke salaris hij of zij ontvangt. Het maken van nettoloon afspraken heeft echter grote nadelen, vooral voor de werkgever. Maak daarom altijd brutoloon afspraken.

Lees het volledige artikel - Reacties { 0 }

Minimumloon per 1-7-2012

Per 1 juli 2012 is het Wettelijk Minimumloon weer verhoogd.

Lees het volledige artikel - Reacties { 0 }

Werken met jongeren; wat mag wel, wat mag niet?

Jongeren mogen vanaf hun dertiende jaar werken. Wel zijn er strengere regels met betrekking tot werkzaamheden en werktijden voor jongeren tot achttien jaar.

Lees het volledige artikel - Reacties { 0 }

Regelgeving tijdelijke contracten

Een werkgever kan maximaal drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd achter elkaar afsluiten binnen maximaal drie jaar. Maar hoe zit het exact bij onderbrekingen en wat zijn de contractmogelijkheden via een uitzendbureau?

Lees het volledige artikel - Reacties { 0 }

Risico’s bij het werken met freelancers

Veel bedrijven werken tegenwoordig met freelancers die beschikken over een VAR-verklaring. Echter, er zitten wel een paar haken en ogen aan waar u als opdrachtgever op moet letten indien u freelancers met een VAR-verklaring voor u laat werken. Indien uw freelancers niet voldoen aan de voorwaarden kan er sprake zijn van een (fictief) dienstverband waarbij [...]

Lees het volledige artikel - Reactie { 1 }